Sale!

สแตนเลส 304 ท่อระบายน้ำอ่างกรองกะละมังของใช้ในครัวเรือนล้างผักข้าวซาวข้าวหม้อเพิ่มความหนาซาวข้าวตะแกรงผักผลไม้กรองน้ำอุปกรณ์

£1,016.00 £786.00

SKU: 140080818_TH-530010656 Category:

Description

  • สแตนเลส 304 ซาวข้าวล้างผักผักผลไม้อเนกประสงค์หม้อ
สินค้าหมวดหมู่อุปกรณ์เสิร์ฟนี้ยังมีให้คุณลูกค้าเลือกซื้ออีก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านค้า Lazada และ สแตนเลส 304 ท่อระบายน้ำอ่างกรองกะละมังของใช้ในครัวเรือนล้างผักข้าวซาวข้าวหม้อเพิ่มความหนาซาวข้าวตะแกรงผักผลไม้กรองน้ำอุปกรณ์ ยังมีขายที่ร้านค้าอื่นๆ เช่น ที่เว็บไซต์ rotibit.com

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สแตนเลส 304 ท่อระบายน้ำอ่างกรองกะละมังของใช้ในครัวเรือนล้างผักข้าวซาวข้าวหม้อเพิ่มความหนาซาวข้าวตะแกรงผักผลไม้กรองน้ำอุปกรณ์”

Your email address will not be published. Required fields are marked *