Sale!

Maxim Contact Lens Sofeye คอนแทคเลนส์แบบใส รายเดือน แพ็ค 6 ชิ้น รุ่น Sof eye ค่าสายตา -12.00

£480.00 £350.00

Description

  • คอนแทคเลนส์รุ่นใหม่ จาก Maxim
  • 1 กล่องบรรจุ 6 ชิ้น
  • ระยะเวลาการใช้ 1 เดือนหลังจากเปิดใช้แล้ว
  • วัสดุ ฮีม่า (Hema)
  • ชนิดใส่และถอดทุกวัน
  • หมดอายุ เดือน/ปี : 11/2026
  • ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ที่ อย น.2/2559

สินค้าหมวดหมู่คอนแทคเลนส์นี้ยังมีให้คุณลูกค้าเลือกซื้ออีก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านค้า Lazada และ Maxim Contact Lens Sofeye คอนแทคเลนส์แบบใส รายเดือน แพ็ค 6 ชิ้น รุ่น Sof eye ค่าสายตา -12.00 ยังมีขายที่ร้านค้าอื่นๆ เช่น ที่เว็บไซต์ rotibit.com

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Maxim Contact Lens Sofeye คอนแทคเลนส์แบบใส รายเดือน แพ็ค 6 ชิ้น รุ่น Sof eye ค่าสายตา -12.00”

Your email address will not be published. Required fields are marked *