ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ 1100-GPH SEAFLO ของแท้!!! ( สินค้าขายดี ) SKU-008

£690.00 £490.00

Instock
SKU: SE194HLAB23K0CANTH-83843407 Category:

Description

ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์

 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ สามารถทำเป็นปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ สามารถสูบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรปั๊มน้ำกะทัดรัด ทำงานค่อนข้างเงียบ
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ กินไฟน้อย สามารถลดต้นทุนในการทำการเกษตรได้ ไม่ต้องใช้น้ำมันให้สิ้นเปลือ
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ สามารถใช้พลังงานจากแสงแดดมาใช้กับแผงโซล่าเซลล์ หรือใช้งานกับแบตเตอรี่ 12V เช่น แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ แบตเตอรี่รถยนต์ ดูแลง่าย ไม่มีอันตรายจากไฟฟ้าดูด ไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าช็อต เนื่องจากเป็นระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ
คุณสมบัติปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ ยี่ห้อ : SEAFLO
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ MODEL : SFBP1-G1100-01
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ สี : ส้ม ดำ
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ แรงดันไฟฟ้า : DC12V
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ กำลังไฟฟ้าสูงสุด : 36 วัตต์
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ กินกระแสสูงสุด : 3 แอมป์
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ กินกระแสสูงสุด : 5 แอมป์ Fuse
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ แรงดัน : 0.4 บาร์
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ อัตราการไหลสูงสุด : 71.27 ลิตร/นาที
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ อัตราการไหลสูงสุด : 4,276 ลิตร/ชั่วโมง
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ อัตราการไหลสูงสุด : 1130 แกลอน/ชั่วโมง
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ อัตราการไหลสูงสุด : 18.83 แกลอน/นาที
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ ท่อส่งกว้าง29mm ( 1″ 1/8″) ใช้กับสายยาง 1″ หรือท่อ PVC 1/2″ แบบลด
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ ระดับน้ำสูงสุด :4 เมตร ( คิดที่ไม่มีอัตราสูญเสียเกิดขึ้นในระบบ )
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ สามารถใช้งานกับแบตเตอรี่ 12V หรือแผงโซล่าเซลล์ไม่ควรต่ำกว่า 30 วัตต์ 12V หรือ 18V
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ ขนาดโดยประมาณ 5.8 x 6.6 x 10.8 ซม.
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ น้ำหนัก 0.5 กก.
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ สายไฟยาว 1 เมตร
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ ทำงานเงียบ ไม่มีเสียงรบกวน
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ ทำงานได้นานต่อเนื่อง 1,000 ชั่วโมง จาการทดสอบจริง
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ ที่ความสูง 1 เมตร อัตรา 930 แกลอน/นาที
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ ที่ความสูง 1 เมตร อัตรา 3,515 ลิตร/นาที
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ : ISO 8849
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ : ISO 8846 MARINE
คำแนะนำปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ ถ้าจะใช้ไฟบ้าน 220V ควรใช้กับหม้อแปลงไฟฟ้าจาก 220V เป็น 12V 10A หรือ อะแดปเตอร์ 12V 3A ขึ้นไป ทั้งขึ้นอยู่กับคุณภาพของแหล่งจ่ายไฟ
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ ความแรงเบาของปั๊มน้ำขึ้นอยู่กับกระแสและโวลต์ของแบตเตอรี่ด้วย
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ ใช้งานต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานประมาณ 1,000 ชั่วโมง
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ การต่อสายไฟไม่ควรต่อยาวเกิน 10 เมตร เพราะจะทำให้ปั๊มน้ำดีซี 12V มีแรงดันไฟฟ้าตกลง ซึ่งมีผลทำให้รอบการทำงานของปั๊มน้ำดีซี 12V ช้าลง
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ การแช่ปั๊มน้ำ 12Vควรแช่ในน้ำที่สะอาด แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรระวังตะกอนหรือเศษต่างๆที่จะเข้าไปตัวปั๊มน้ำ 12Vเพราะอาจจะทำให้เศษต่างๆไปพันใบพัดอาจจะทำให้รอบการทำงานของปั๊มน้ำดีซี 12Vหมุนช้าลง หรือไหม้ได้ แก้ไขได้โดยใช้ตะแกรงละเอียดกันเศษต่างๆ
 • โซล่าเซลล์ดีซีแบบแช่ 12 โวลต์ การต่อสายไฟปั๊มน้ำดีซี 12V ควรระวังน้ำเข้าบริเวณจุดต่อของสายไฟเพราะถ้าเราพันเทปพันสายไฟไม่ไดี จะทำให้น้ำเข้าไปในสายไฟได้ซึ่งมีผลทำให้น้ำเข้าไปในตัวปั๊มน้ำได้ ( แนะนำใช้เทปพันละลาย )
ตัวอย่างการใช้งานปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ ใช้รดน้ำต้นไม้ภายในบ้าน
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ ใช้ทำน้ำพุขนาดเล็ก
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ ใช้ในรางผักไฮโดรโปรนิคส์
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ ใช้ทำระบบน้ำหยดได้
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ ใช้สูบน้ำเข้าในไร่ สวน
 • ปั๊มน้ำดีซีโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ ใช้สูบตอนน้ำท่วมได้
 • NOTE. ปกติสินค้ารุ่น 1100-GPH ในต่างประเทศจะออกแบบมาใช้ในเรือ ในการสูบน้ำออกจากเรือ แต่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะนำมาใช้ในการเกษตร เช่นสูบน้ำ ดังนั้นการใช้งานต้องระวังอย่าให้เศษต่างๆเข้าไปภายในมอเตอร์ เพราะอาจจะทำให้มอเตอร์ไหม้ได้ จุดต่อสายไฟควรระวังเรื่องน้ำเข้าสายไฟ ไม่ควรใช้เทปพันสายไฟ ควรใช้เทปพันละลายป้องกันน้ำเข้าสายไฟเวลาจุ่มลงในน้ำ การใช้งานแนะนำที่แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ บวกลบ 10 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีนำไปต่อกับแผงโซล่าเซลล์หรือหม้อแปลงไฟฟ้า ควรดูอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับปั๊มน้ำด้วยครับ เพราะถ้าอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับปั๊มน้ำก็อาจจะทำให้ปั๊มน้ำไหม้ ช็อตได้ครับ เช่นไปต่อกับแผงโซล่าเซลล์ที่แรงดันไฟฟ้า 37 โวลต์ก็จะทำให้ปั๊มพังได้ครับ ส่วนเรื่องระยะเวลาการใช้งานทางร้านทดสอบการทำงานจริงได้ 1,000 กว่าชั่วโมงต่อเนื่องกัน โดยทดสอบกับอะแดปเตอร์ตัวแปลงไฟขนาด 12VDC 5A กับน้ำตกขนาดเล็ก สาเหตุที่ทำงานได้ 1,000 กว่าชั่วโมงเพราะภายในปั๊มน้ำมีแปรงถ่าน เมื่อรอบทำงานหมุนไปเรื่อยๆแปรงถ่านก็จะสึกลง คล้ายๆกับแปรงถ่านในสว่าน ทำให้แปรงถ่านสั้นลงจนปั๊มทำงานช้าลง จนไม่ทำงานในที่สุด


สินค้าหมวดหมู่สนามหญ้าและสวนนี้ยังมีให้คุณลูกค้าเลือกซื้ออีก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านค้า Lazada และ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ 1100-GPH SEAFLO ของแท้!!! ( สินค้าขายดี ) SKU-008 ยังมีขายที่ร้านค้าอื่นๆ เช่น ที่เว็บไซต์ rotibit.com

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบแช่ 12 โวลต์ 1100-GPH SEAFLO ของแท้!!! ( สินค้าขายดี ) SKU-008”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart Items

Empty cart

No products in the cart.

Return to Shop
Search for: